Anafilaksja

Media co jakiś czas publikują informacje o śmierci znanych osobistości wskutek wstrząsu anafilaktycznego.

Podczas wywiadu, jakiego udzielał nam niedawno znany alergolog , padło stwierdzenie, iż zgon w wyniku wstrząsu anafilaktycznego w większości przypadków jest szybki i chory często nawet nie zdaje sobie sprawy ze swojej sytuacji. Wstrząs anafilaktyczny następuje na przestrzeni kilku-kilkunastu minut, rzadziej ten czas liczony jest w godzinach (głównie przy reakcjach wywołanych spożyciem pokarmów), od czasu kontaktu z czynnikiem wywołującym tą reakcję.

Najczęściej „ofiarą” wstrząsu anafilaktycznego pada skóra (przeszło 90 procent przypadków), układ oddechowy (około 70 procent przypadków). Rzadziej atakowany jest układ pokarmowy, krwionośny a także centralny układ nerwowy. W znakomitej większości przypadków wskutek wstrząsu anafilaktycznego zaatakowane zostają co najmniej dwa układy. Wyróżnia się trzy główne czynniki odpowiedzialne za anafilaksję. Są to przede wszystkim ukąszenia owadów, pokarmy a także reakcje na leki. Jak twierdzi alergolog , podstawą diagnostyki w przypadku anafilaksji jest analiza objawów klinicznych. W procesie leczniczym trzeba działać szybko i zdecydowanie, po to, by uniemożliwić objęcie jak największej ilości organów zewnętrznych, oddalając ryzyko zgonu. W większości przypadków pierwszym krokiem jest podanie epinefryny. Sposób ten nie będzie skuteczny u pacjentów, którzy w procesie leczniczym wykorzystują beta-blokery. Tutaj jedyną alternatywą jest glukagon. Poza epinefryną wykorzystuje się także leki przeciwhistaminowe, mimo iż trudno udowodnić ich skuteczność w procesie leczniczym. Wprowadza się także tlenoterapię, by utrzymać wysoki poziom nasycenia tlenem krwi.

W przypadku obrzęku dróg oddechowych stosuje się także intubację.

Jak już wcześniej wspominał alergolog , bardzo ważna jest szybka reakcja, w przeciwnym wypadku może dojść do zamknięcia się światła dróg oddechowych w wyniku obrzęku lub też gwałtowny spadek ciśnienia krwi oraz wystąpienie zaburzeń akcji serca, prowadzących do jego zatrzymania. Współczynnik śmiertelności, w zależności od źródeł anafilaksji wynosi od jednego do dwudziestu procent. Jak można takim osobom pomóc? Jeżeli jesteśmy przy pojawieniu się u kogoś anafilaksji, w pierwszej kolejności musimy zadbać o udrożnienie dróg oddechowych, powiadomieniu służb ratunkowych a także ograniczenie ekspozycji na czynnik wywołujący anafilaksję.

https://grayseo.pl/pozycjonowanie-stron-internetowych/